ANUNȚ ÎNSCRIERE  ȘCOALA DE MAIȘTRI

Vă comunicăm că,  la Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț, au început înscrierile la Școala de maiștri, calificarea electromecanic auto -28 locuri.

Condiții de înscriere:

– absolvent de liceu (cu/fără bacalaureat)

– minim 3 ani vechime în domeniul transporturi (ex. mecanic auto,  tinichigiu vopsitor auto, electrician auto, conducător auto, etc),

Școala de maiștri (fără taxă) durează 3 semestre (1 ½ ani).

Dosarul trebuie să conțină:

•        certificat de naştere;

•        carte de identitate ;

•        certificatul de căsătorie  (dacă este cazul)

•        diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a studiilor liceale, după caz; 

•        foaia  matricolă pentru clasele  IX –  XII/XIII;

•        adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că sunt sănătos clinic şi ,,apt înscriere Școală de maiștri’’;

•        adeverinţa sau copie carte muncă, dovadă că are o vechime în producţie de cel puţin 3 ani în domeniul transporturi.

Bookmark the permalink.
Inapoi