Vegetația şi fauna

   

Vegetație și faună. Flora şi fauna comunei Dobreni sunt caracteristice zonei deluroase, fiind diversificate, nu prezintă elemente de specificitate. În zonele de deal se găsesc păduri de stejar, comuna făcând parte, din punct de vedere silvic, din zona forestieră subzona stejarului. În zona de luncă condițiile sunt prielnice pentru arborii cu esenţe moi: arinul, salcia, răchita, plopul.
În ceea ce privește vegetația ierboasă naturală, reprezentante sunt: firuța, iarba vântului, lucernă, trifoi.
Comuna Dobreni prezintă potențial turistic prin plantația de mesteacăn realizată în perioada 1930-1940, denumită Rezervația Naturală Dobreni și cunoscută sub denumirea de „Pădurea de Argint”.

Comments are closed.