Cadrul natural şi clima

Tipuri de relief. Teritoriul comunei Dobreni se află la marginea estică a Subcarpaților Moldovei, subdiviziunea Depresiunii Cracău-Bistrița. Este situat de-a lungul văilor Almaș și Horaița.
Relieful prezintă structuri de luncă și deal, trecerea între acestea realizându-se prin terase cu aspect general plan, pe alocuri ușor înclinate spre albia Cracăului. Structura deluroasă este puțin accidentată. Înălțimile semnificative ale dealurilor sunt puține și sunt localizate spre dealul Balaurul.
Se remarcă formațiunile geomorfologice: lunca pâraielor Almaș și Horaița, terasele râului Cracău și dealurile subcarpatice. Principalele tipuri de sol dezvoltate sunt cele de tip cernoziom și brun roșcat de pădure.
Clima. Zona în care se află comuna Dobreni este caracterizată prin ierni friguroase și umede, iar veri nu prea călduroase, vânturile dominante fiind din direcția nord și vest.

Clima este temperat-continentală, cu precipitații puține, cantitatea medie de precipitații fiind de 649 mm/an.
Valorile medii ale temperaturilor anuale sunt cuprinse între 8,5oC și 9oC. Cele mai ridicate temperaturi sunt înregistrate în luna august, în timp ce temperaturile cele mai coborâte sunt înregistrate în luna ianuarie.
În luna septembrie apar brumele timpurii, iar în luna mai cele târzii.
Stratul de zăpadă măsoară în medie între 6,3 cm (în luna decembrie) și 12,6 cm (în luna februarie).       

           

Comments are closed.