Proiecte în derulare

Reabilitarea și modernizarea sediului Căminului Cultural și dotarea acestuia
Reabilitare biblioteca comunală
Construcție sala de sport
Reabilitare termică școală
Centru de zi pentru persoane în vârstă
Reabilitare și modernizare sediu Poliție
Extindere rețea de alimentare apă potabilă
Execuție rețea de canalizare
Construirea stațiilor de epurare
Execuție rețea de gaze naturale
Amenajare spații verzi parc și locuri de joacă pentru copii
Modernizare drumuri comunale
Construcție poduri și podețe în rețeaua locală de drumuri
Extindere și modernizare sediu Primărie

Comments are closed.